Ensimmäinen etappi: Milano / The first stop: Milan

Milano
 • Asukasluku: 1,3 miljoonaa (v.2017)
 • Italian toiseksi suurin kaupunki
 • Tunnetaan Italian kaupan, muodin ja teollisuuden keskuksena
 • Tyypillinen eteläeurooppalainen mannermainen ilmasto; talvet viileitä, kesät kuumia ja kosteita
Seksityöhön ja ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä Italiassa:
 • Italiassa on n. 70 000 seksityötä harjoittavaa henkilöä.
 • Joka 80-90% seksipalveluja tarjoavista naisista Italiassa on ulkomaalaistaustaisia.
 • Vuosittain arviolta 9 miljoonaa seksipalveluiden ostajaa (koko väestö n.60 milj.)
 • Parittaminen tai bordellin pitäminen ovat kriminalisoituja, mutta täysi-ikäisen yksilön harjoittama, yksityisessä asunnossa tapahtuva seksityö itsessään ei ole laitonta, vaikka seksityötä ei tunnistetakaan viralliseksi työksi.
 • Seksin myyminen julkisella paikalla on kuitenkin rangaistava teko, josta voidaan tuomita sakkorangaistukseen sekä myyjä että ostaja. Jotta sakko voidaan määrätä, on virkavallan täytynyt omin silmin todistaa itse "seksin ostotapahtuma".
 • Lainsäädännöstä huolimatta seksipalveluita tarjotaan niin sisätiloissa kuin hyvin näkyvästi kadullakin.
 • Seksiperäinen ihmiskauppa on tunnistettu lainsäädännössä yhtenä vakavana järjestäytyneen rikollisuuden muotona. Tämän lisäksi ihmiskaupan uhrien asemasta ja palveluista on oma lainsäädäntönsä.Aloitamme Italian matkamme Milanosta, Pohjois-Italiasta, jossa seksiperäinen ihmiskauppa kukoistaa ja ulottuu aivan ydinkeskustasta pitkälle kaupungin laitamille. Syksyllä 2018, matkaa suunnitellessamme, saimme yhteyden paikalliseen järjestöön nimeltä "Fondazione Somaschi", jolla on pitkä perinne ihmiskaupan vastaisessa työssä. Meille tarjoutui ainutkertainen tilaisuus päästä tapaamaan työntekijöitä ensivaiheen etsivästä työstä, turvakodin ja auttamisohjelman integroimisvaiheen ammattilaisiin.

Heti Milanoon saavuttuamme, järjestö otti meidät lämpimästi vastaan, ja pääsimme seuraamaan työntekijöiden päivittäisiä rutiineja kahden päivän ajaksi. Saimme myös mahdollisuuden keskustella heidän kanssaan seksiperäisen ihmiskaupan ilmiöstä Italiassa, erityisesti Milanon alueella. Järjestöllä on useita eri ihmiskaupan uhreille suunnattuja projekteja, muun muassa kaduille suuntautunut jalkautuva työ (niin yö- kuin päiväsaikaankin), ilmainen neuvontapuhelin, terveyspalveluita, turvatalo sekä puhelimitse tapahtuva etsivä työ. Järjestö tarjoaa seksiperäisen ihmiskaupan uhreille monivaiheisen auttamisohjelman, jossa he saavat eriasteista tukea akuutista kriisivaiheesta, aina itsenäisen elämän haasteisiin. Yksi järjestön uusimpia projekteja on "Women in one", jossa paikallisia nigerialaisia seurakuntia hyödynnetään mahdollisten uhrien tavoittamisessa. Järjestö tiedottaa omasta toiminnastaan ja tarjotuista palveluista kirkon tapahtumissa.

Suurimmat järjestön työssä näyttäytyvät seksiperäisen ihmiskaupan uhrien ryhmät kansalaisuuksittain ovat nigerialaiset, romanialaiset, bulgarialaiset, albanialaiset sekä moldovalaiset naiset. Myös kiinalaiset, sekä eri puolilta Latinalaista Amerikkaa (esim. Brasilia & Peru) kotoisin olevat naiset ovat merkittävä asiakasryhmä. Fondazione Somaschin mukaan nigerialaiset naiset harjoittavat seksipalveluiden myyntiä lähinnä ulkotiloissa kuten puistoissa, kaduilla ja tienvarsilla. Latinalaisesta Amerikasta kotoisin olevat naiset sen sijaan pakotetaan työskentelemään usein heille järjestetyissä asunnoissa ja muissa sisätiloissa. Seksiperäisen ihmiskaupan uhrit, joiden kanssa järjestö työskentelee, ovat ymmärryksemme mukaan kaikki naisia. Järjestö kuitenkin painottaa, että palvelut ovat avoinna kaikille sukupuolille.

Ulkotiloissa seksipalveluita myyvillä naisilla on selkeästi Milanossa ja sen laitamilla omat kadunpätkänsä ja myös palveluja ostavat tietävät millä alueilla eri kansalaisuuksiin kuuluvat "työskentelevät". Järjestön mukaan naiset kokevat hyvin paljon eritasoista ja eri tavoin näyttäytyvää kontrollia sekä uhkailua ihmiskaupparingin toimesta. Kontrollin muotoon vaikuttaa paljolti se, mistä päin maailmaa nainen on kotoisin. Esimerkiksi itäeurooppalaisten naisten kokeman painostus ja valvonta o usein hyvin näkyvää ja konkreettista: ihmiskauppiaat seuraavat naisten "työskentelyä" lähistöltä tai ajavat perässä autolla. Nigerialaisten naisten kohdalla muita, jo heitä itseään pidemmän aikaan ihmiskaupan uhreina olleita naisia, "petit madameja", käytetään raportoijina ja tarkkailijoina itse "Madamen" toimesta.

Ei ole myöskään tavatonta, että naisia pahoinpitelevät sekä seksipalveluita ostavat miehet että "madamet", tai muut ihmiskaupparinkiin kuuluvat henkilöt. Naisia saatetaan pakottaa esimerkiksi suojaamattomaan yhdyntään, tai seksipalveluja ostava henkilö voi kieltäytyä maksamasta. Ostajat saattavat myös tahallaan ajaa naisen jonnekin aivan toisaalle kuin oli sovittu. Järjestön työntekijä kertoo, että seksipalveluja käyttävien keskuudessa on tyypillistä ajatella naisen olevan omaisuutta, jolla voi tehdä "mitä vain", koska ostaja maksaa hänestä. Myös viranomaiset, esimerkiksi poliisit, ostavat seksipalveluja tai pahoinpitelevät naisia. Onkin selvää, että seksityöhön pakotetut naiset ovat Italiassa hyvin haavoittuvassa ja voimattomassa asemassa. Heiltä puuttuu kaikentasoinen yhteiskunnallinen turva, "työskentelivät" he sitten kaduilla tai asunnoissa.

(Kuva: Acalmelor on Unsplash)Keskustelimme paljon seksipalveluiden kysyntään liittyvistä asioista ja siitä, ketkä Italiassa seksiä ostavat. Pääasiassa seksiä ostavat italialaista syntyperää olevat miehet, mutta myös maahanmuuttajataustaisia "asiakkaita" näkyy. Olemme erilaisten raporttien ja julkaisujen pohjalta ymmärtäneet, että Italiassa on hyvinkin yleistä käyttää seksipalveluita - myös tapaamamme järjestön työntekijät vahvistivat tämän. 15 minuuttia nigerialaisen naisen kanssa maksaa n. 20 euroa, itäeurooppalaisen naisen kohdalla hinta on n. 30 euroa. Akti tapahtuu hyvin usein puistoissa, parkkipaikoilla ja maastossa teiden reunamilla. Meille kerrottiin, että on melko tavallista pysähtyä kadun varrella seksipalveluita myyvän naisen luokse esimerkiksi matkalla töistä kotiin. Seksipalveluita käyttävät niin yksinelävät, kuin perheellisetkin ihmiset. Myös parisuhteessa tapahtuvan seksuaalisen kanssakäymisen haasteita kompensoidaan seksipalveluiden ostamisen kautta. Järjestön työntekijät kertoivat, että Italiassa on tutkittu myös jalkapallopelien ja lomien vaikutusta aikuisviihteen ja seksipalvelujen käyttöön.


Seksipalveluita käyttävät miehet eivät usein ole tietoisia siitä, että valtaosa naisista on ihmiskaupan uhri, ja etteivät he toimi alalla vapaaehtoisesti. Jotkut miehistä tiedostavat ongelman, mutta eivät välitä. Fondazione Somaschin ammattilaiset kertoivat meille, että seksi aiheena on Italiassa edelleen suuri tabu. Laki ei edellytä esimerkiksi oppilaitoksia tarjoamaan seksuaalikasvatusta, ja nuorten vanhemmat suhtautuvat usein hyvin vastahakoisesti kasvatuksen järjestämiseen. Vanhanaikaiset käsitykset sukupuolirooleista, seksuaalisuudesta ja seksipalveluista kulkeutuvat näin sukupolvelta toiselle. Siispä ajantasainen tieto, sekä ymmärrys seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, korostuvat Italian ihmiskauppailmiön tarkastelussa. Me henkilökohtaisesti ajattelemme, että seksuaalioikeuksia kunnioittavalla kasvatuksella voidaan vaikuttaa sekä ihmisten henkilökohtaiseen arvomaailmaan ja seksuaaliterveyteen, että seksipalveluiden kysynnän muokkautumiseen.


Opimme, että ihmiskauppa ilmiönä Italiassa on hyvin nopeasti muuttuva ja muokkautuva. Esimerkiksi nigerialaisia, seksiperäisen ihmiskaupan uhreja, näkyi vielä jonkin aikaa sitten lähinnä tienvarsilla kaupungin ulkopuolella. Nykyään nigerialaisia naisia näkee paljon tietyillä kaduilla, myös aivan kaupungin ydinkeskustassa. Uudet ilmiöt nousevat esille kysynnän mukaan hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi Latinalaisesta Amerikasta kotoisin olevat transnaiset ovat viimeisen kuuden kuukauden aikana hyvin nopeasti kasvanut ryhmä. Järjestö pyrkii aktiivisesti ymmärtämään ilmiöiden kehittymistä ja etsimään uusia tapoja tavoittaa heidän kohderyhmäänsä. Seuraavissa kirjoituksissamme kerromme hieman tarkemmin siitä tärkeästä työstä, jota he päivittäin tekevät.

Tässä vaiheessa haluamme osoittaa suuret kiitokset Fondazione Somaschin työntekijöille heidän tarjoamistaan oppimismahdollisuuksista.

In English:

Milan

 • Population: 1,3 millions (v.2017)
 • The second largest city in Italy
 • Known as a center of finance, fashion and industry
 • Typical South European climate: winters are chilly and summers hot and humid
Legislation of sex work and human trafficking in Italy:
 • There are around 70,000 sex workers in Italy.
 • Migrants comprise 80% - 90% of the sex workers in Italy.
 • Yearly estimation of 9 million (out of the whole population of about 60 million) buyers of sexual service.
 • Pimping or managing a brothel are criminalised but individually practised sexwork by an adult, inside a private apartment is not illegal. Selling sex in public places is considered as a penalized act but individual based sex work, which is practiced indoors is not itself illegal. However, sex work is not officially recognized as work.
 • Offering sexual services in public places such as the street, is considered a penalized act. Penalties can be given to both the sex worker and the buyer. However, to be able to give penalties, a police officer have seen money being exchanged while buying sexual services
 • Despite the legislation, sexual services are offered both in public places and indoors.
 • Sex trafficking is recognized in the national legislation as a one form of organized crime. There are also specific legislations related to the status of the victims and services provided to them in Italy.
We start our trip to Italy from Milan, the north of Italy where sex trafficking reaches evidently both the city center and the outskirts of Milan. In the autumn of 2018, while planning our trip we got a great opportunity to get in touch with a local non-governmental organization called "Fondazione Somaschi", which has a long history of doing anti-trafficking work. We were offered an amazing chance to meet the "first phase"outreach work, reception phase, as well as the integration phase professionals offering the assistance services to the victims.

Right after the arrival we were received with great hospitality by two of the professionals who invited us to follow their daily work for two days. We also got a chance to discuss with them about the phenomenon of human trafficking for the purpose of sexual exploitation in Italy, especially in the context of Milan. The organisation has several projects targeting victims of sex trafficking, for example outreach work (both in the day and night time), free hotline, health care services, a safe house, and outreach work conducted by phone calls. Fondazione Somaschi offers a versatile assistance program for the victims of sex trafficking, which provides support both in the phase of acute crisis situation and with the challenges related to adapting to independent living after the exploitative situation. One of the latest projects is called "Women in one" where local Nigerian church communities are engaged in the organization's work through raising awareness.


The biggest group of sex trafficking victims that Fondazione Somaschi meet in their work are Nigerian, Romanian, Bulgarian, Albanian and Moldovian women. Also women from China, and different parts of Latin America (e.g. Brazil & Peru) are significant cliental groups of the organisation. According to the professionals working in the organisation, Nigerian women offering sexual services are most commonly practicing this in public places such as parks, streets and roads. Women from Latin America are most often forced to "work" indoors for example in apartments or other indoor locations. As we understood, the victims of sex trafficking that the organization works with are all women. However, the organization's services are open and accessible to all genders.

It is clear that women selling outdoor sexual services in, and around Milan have their own "reserved" spots. Also the ones buying sex from these women know exactly where to go and where to find women with certain ethnicities. According to the organization, women face a lot of control practiced by the traffickers in different levels and in different forms. Receiving threats from the trafficking ring is also common and it is also a way of controlling them. The forms of controlling vary based on where the person is from. We learned that when outdoor sex work is practiced, Eastern European women face a very concrete kind of pressure and control from the traffickers: they often monitor women in the neighborhood or follow them by car. In the case of Nigerian women, there is known to be a very structured "monitoring system". Most of the time the "madams" themselves are not in the streets but recruit other victims under her control to monitor especially the newest ones in the streets. These women "petit-madams", are also victims of sex trafficking but are defined "higher in the hierarchy" to control and report to the "madam" about the happenings in the streets.

It is common that the women are beaten also physically by the traffickers, "madams" and men buying the sex services. They are also forced to practice unprotected sex, a buyer can refuse from paying, or he can drop her off from the car in a place which was not agreed. We were explained by the organization that the ones buying sexual services often see these women as their property since they have "purchased" them. Also police officers are known to be among the buyers and are also the ones using physical violence towards these women. Knowing all this, it is clear that the victims of sex trafficking in Italy are often in vulnerable and powerless positions. They lack all forms of protection and safety wether ither they are forced to "work" indoors or outdoors.

During our two days visit to the organization, we discussed about the factors affecting the demand of sexual services in Italy and about the profile of the buyers. Mainly men buy sexual services in Italy, and they are mostly of Italian origin but also with migrant background. As we understood, it is pretty common in Italy to use sexual services. In the streets the prices are about 20 euros /15 minutes with a Nigerian woman, and 30 euros with an Eastern European woman. These sexual practices are often carried out in the parks, parking lots and bushes. We were also told that for some men buying sexual services it is common to stop by a sex worker on the way home from work. Despite being in a relationship, many men still use sexual services. Men do also compensate the challenges in the sexuality and the sexual intercourse in their relationship through purchased sexual services. We found it very interesting, that the usage and the popularity of sexual services in Italy has been measured for example by studying and observing the usage of adult entertainment industry and sexual services during the holiday seasons and football games.

Fondazione Somaschi's professionals explained that the majority of men using sexual services in Italy don't know that a huge amount of the women offering those services are not doing it voluntarily but are rather the victims of sex trafficking. Some men know about it but do not necessarily care. We were told that sex is still very much a taboo in Italy. Sexual education is not regulated or demanded by the law and many parents are against or suspicious towards offering this sort of an education to their children. As some fathers are themselves buyers, it is evident that the right kind of knowledge and understanding about the matters related to sex and sexuality are important when observing the issue of sex trafficking. Old fashioned ways to see gender roles, sexuality and sexual services are passed from one generation to another. Therefore, up-to-date information and understanding about the matters related to sex and sexuality are highlighted when observing sex trafficking in Italy. We personally see that through education that respects sexual rights we can influence people's personal value systems and sexual health. This can also possibly affect the demand of sexual services.

We learned that the phenomenon of sex trafficking changes and cultivates very rapidly. For example the victims of Nigerian origin were peviously mainly seen on the roads outside Milan. These days Nigerians are often seen right in the middle of the city. New phenomena in the sex business are related to the market demand. We were given an example of the Latin American transgender women selling sexual services outdoors, which is a rapidly increasing trend in the markets of sexual services. This trend has increased vastly during the past six months in Milan. Fondazione Somaschi aims to actively understand the development of human trafficking and find new methods for reaching out to their target group. In the following posts we will share the very important work that the organisation does in the anti-trafficking field in Italy more in detail.

Here we want to thank the organisation Fondazione Somaschi for welcoming us as guests to visit them and to be able to learn from the great work that they do. It was a great pleasure.Lähteet/ References:


About Milan: www.aboutmilan.com

Fondazione Somaschi Onlus: http://fondazionesomaschi.it/

TAMPEP, 2009: http://www.nswp.org/sites/nswp.org/file /TAMPEP%202009%20European%20Mapping%20Report.pdf

The European Parliament's committee, 2005:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2005/360488/IPOL-JOIN_ET%282005%29360488_EN.pdf


Il Fatto Quotidiano, 2013: https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/20/prostituzione-proibire-o-legalizzare-ecco-le-regole-nei-paesi-europei/685290/
Comments