Vierailu Torinon syyttäjänvirastoon / A visit to the Prosecutor's office of Turin

Torinossa on kaunis, aurinkoinen aamu kun suunnistamme Google Mapsin avulla kohti syyttäjänvirastoa. Jättikokoinen punatiilinen oikeustalo on juuri jäänyt taaksemme, ja pysähdymme liikennevaloihin tarkistamaan vielä kerran sähköpostissa saadun osoitteen. Yhtäkkiä vieressämme seisovat naiset kysyvät meiltä englanniksi, olemmeko Suomesta. Seisomme sattumalta vierekkäin Rosanna Paradison ja hänen esimiehensä, ihmiskaupparikoksiin erikoistuneen tuomarin kanssa! Ilahtuneina tästä hauskasta ensikohtaamisesta jatkamme yhdessä matkaa oikeaan rakennukseen, jossa tapaamme ihmiskaupparikoksia tutkivan poliisin erikoisyksikön. 


Torinon syyttäjänviraston alaisuudessa toimii oma poliiseista, tutkijoista ja muista ammattilaisista koostuva tiiminsä, joka on keskittynyt järjestäytyneen rikollisuuden, erityisesti ihmiskaupan, tutkintaan. Yksikön jäsenillä on monenlaisia vastuualueita ja tehtäviä. Tiimiin kuuluu esimerkiksi ns. kulttuuritulkkeja, jotka auttavat puhutun kielen lisäksi ymmärtämään tapakulttuuriin liittyviä käytänteitä. Moniammatillista työskentelyä eri ammattiryhmien kesken pidetään tärkeänä osana työtä, ja esimerkiksi Rosanna Paradison asiantuntijuutta arvostetaan suuresti.


Poliisitiimi selitti meille, että Nigerian mafian asema vahvistuu järjestäytyneessä rikollisuudessa koko ajan. Tämän lisäksi Italiassa vaikuttavat maan "oman" mafian lisäksi Kiinasta ja Albaniasta tulleet mafiat ja rikollisryhmät. Ihmiskaupan lisäksi ryhmittymät syyllistyvät huume- ja talousrikoksiin. Pakolaisuus ja turvapaikanhaku kytkeytyvät läheisesti ihmiskauppaan, ja sen lisäksi että uhreja järjestelmällisesti kuljetetaan muista maista Italiaan, myös vastaanottokeskuksista yritetään "rekrytoida" haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä mukaan rikolliseen toimintaan. Suurien turvapaikanhakijamäärien vuoksi rajaviranomaiset eivät pysty varmistumaan kaikkien maahan saapuneiden henkilöllisyydestä, ja joukossa on myös paljon alaikäisiä. Torinon erikoisyksikkö tekee paljon yhteistyötä ulkomaalaispoliisin ja muiden maiden, esimerkiksi Ranskan, viranomaisten kanssa. Yksi haaste työskentelyssä on, ettei kaikkien valtioiden viranomaisten kanssa ole pystytty luomaan toimivia yhteistyökäytänteitä.


Noin puolet tunnistetuista ihmiskaupan uhreista haluaa tehdä poliisien kanssa yhteistyötä esimerkiksi avustamalla tutkinnoissa tai todistamalla oikeudessa. Jälleen kerran kärsivällinen luottamuksen rakentaminen otetaan esille yhtenä tärkeimpänä tekijänä uhrien kanssa työskentelyssä. Yksikkö on pyrkinyt muun muassa muokkaamaan osan tiloistaan viihtyisemmiksi, jotta uhreilla olisi mukavampi ja turvallisempi olo haastattelujen aikana. Tarvittaessa kulttuuritulkkeja käytetään myös näissä tapaamisissa. Poliisitiimi tiedostaa hyvin "jujun", ihmiskauppiaiden kostotoimien pelon, viranomaisiin kohdistuvan epäluottamuksen ja uhrien huonon psyykkisen voinnin vaikutukset kohtaamisissa. Kaiken kaikkiaan saimme käsityksen, että yksikkö tekee valtavasti työtä sen eteen, että ihmiskaupparikoksiin pystyttäisiin puuttumaan, ja uhrit saisivat tarvitsemansa avun. Erikoistiimin työpanos on erittäin tärkeää koko Italian ihmiskaupparikollisuuden torjunnassa, mutta merkittävää myös koko Euroopan näkökulmasta.

Vierailu oli meille ainutkertainen tilaisuus päästä näkemään näin laajassa mittakaavassa tehtävää rikoksentorjuntaa. Meidät otettiin vastaan todella vieraanvaraisesti ja tiimi huolehti viihtymisestämme lounasta myöten.

Haluamme lähettää vielä kerran suuret kiitokset koko yksikön henkilökunnalle!


In English:

It's a beautiful sunny morning in Turin when we are navigating towards the Prosecutor's office with the help of Google Maps . We have left behind us the giant, red-brick courthouse and stop by the traffic lights to once more check the address in the email we received earlier. All of a sudden, two ladies, standing right next to us, ask us in English if we are from Finland. We happen to be standing right next to Rosanna Paradiso and her superior, a judge specialised in crimes related to human trafficking. Delighted by this funny encounter we continue with them to the right building where we will have a meeting with an anti-trafficking police unit.

The special unit under the Prosecutor's office of Turin is comprised of professionals from various fields, such as police officers, investigators and other specialists. The unit focuses on investigating cases pertaining to organised crime, especially human trafficking. The officers handle a wide range of different responsibilities and assignments. In the team there are also so-called cultural mediators who assist with understanding the different languages and cultural customs and their meanings, since the cases often involve parties from different countries. Cross-disciplinary work is highly valued by all of the members of the unit, and especially the expertise and knowledge, that Rosanna Paradiso brings, is considered invaluable.


Members of the police unit explained to us that during the recent years the Nigerian mafia has gained more power in Italy. In addition to this the mafias from China and Albania -not to mention the one from Italy - are also operating in the country. Different forms of migration, such as seeking asylum, are many times connected to human trafficking, because many people are smuggled to Italy with the intention of exploitation. The traffickers also try to "recruit" vulnerable persons from the reception centers. Due to the high amount of asylum seekers entering Italy every year, the border guards cannot always be sure about a person’s identity and many minors enter the country unregistered. The special unit in Turin actively cooperates with other officials, such as the immigration police and authorities from different countries. One of the challenges is that it's not always possible to build strong cooperative relationships with all foreign officials. 

Approximately half of the recognised trafficking victims agrees to collaborate with the police officers by contributing to investigations or giving testimonies in court. Once again, when we speak about the work among victims, the meaning of building a confidential relationship is highlighted. The unit has for example remodelled its offices to be more cozy so the victims would feel safe and comfortable during the hearings. When necessary, the cultural mediators will assist these meetings. The police team understands that "juju", fear of the traffickers’ revenge, and the mental disposition of the victims all have their impact on the encounters. All in all we got an impression that the unit is working hard to provide assistance to the victims and in combating trafficking crimes. Unquestionably, the contribution of the special unit is very important when combating human trafficking in Italy, but also within whole Europe.

Visiting the anti-trafficking unit was an unique opportunity for us to explore high-scale crime prevention work. We were received by great hospitality and the team really took great care of us during the entire morning.

We would like to send our warmest greetings to everyone in the unit!

Comments